NAS SAILING CENTER
51521 Punat, Krk
Obala 21
M. +385 98 18 66 798
EnglishSlovenskiGerman

Voditelj brodice kategorija B

Tečaj za Voditelja brodice kategorija B

Trajanje: 5 satiKontakt

Polaznici koji su pohađali jedan od tečaja jedrenja usvojili su sva potrebna praktična predznanja za polaganje ispita Voditelj brodice B kategorija.

Ostali tečajevi s polaganjem ispita:
Voditelja brodice C kategorije i YMAS A kat.

Detalji tečaja za voditelja brodice B kategorija

Program tečaja propisan je prema Pravilniku o brodicama i jahtama, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Tečaj se sastoji od:

 • Rad na karti i oznake na karti
 • Navigacijska svijetla na brodovima
 • Izbjegavanje sudara
 • Meteorologija ,vjetrovi
 • Čvorovi
 • Pravila na moru (glisiranje, plovidba od kraja.....)
 • VHF stanica

Nakon uspješno završenog tečaja i položenog ispita na Lučkoj kapetaniji polaznici će biti ovlašteni za:

 • upravljanje brodicom za prijevoz putnika – 3 nM od obale kopna ili otoka
 • upravljanje brodicom za osobne potrebe, plovidbom do 12 nM od obale kopna ili otoka
 • upravljanje brodicom za osobne potrebe snage porivnog uređaja većom od 15 kW (najmanje 18 godina)
 • upravljanje brodicom za prijevoz tereta i ribarskom brodicom, plovidbom unutarnjim morskim vodama, vodama koje su pristupačne s mora i teritorijalnim morem RH
 • upravljanje jahtama do 30 BT koje se iznajmljuju bez posade
 • upravljanje jahtama do 30 BT za osobne potrebe

Cijena tečaja za voditelja brodice B kategorija

Polaganje ispita: 550,00 kn za hrvatske državljane

Polaganje ispita:1.100,00 kn za strane državljane

Dodatna teorijska priprema (5 sati): 1.000,00 kn

Nakon spješno završenog tečaja i ispita na Lučkoj kapetaniji kandidatu će Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske izdati uvjerenje o osposobljenost za Voditelja brodice kategorija B.