NAS SAILING CENTER
51521 Punat, Krk
Obala 21
M. +385 98 18 66 798
EnglishSlovenskiGerman

Pravila privatnosti

Sukladno zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka –GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, ABRIVA d. o. o., (u nastavku: NASSAILING CENTER ili Voditelj Obrade), poštuje i uvažava privatnost svakog posjetitelja naših web stranica te u nastavku ovih pravila privatnosti pruža sve informacije o prikupljanju i obradi osobnihpodataka.

Ova Pravila privatnosti odnose se na podatke koji se prikupljaju korištenjem web stranice https://nas.com.hr/hr-HR , te na neke druge aktivnosti obrade osobnih podataka koje provodi Voditelj Obrade.

Voditelj obrade osobnih podataka:
ABRIVA d.o.o., Braće Bonjac 9, Rijeka, OIB: 42122347939 Tel: +385 98 18 66 798

Osobni podaci koje Voditelj Obrade prikuplja i obrađuje, svrha i pravna osnova obrade, legitimni interes voditelja obrade:

1. Podaci koji se prikupljaju prilikom pristupa web stranici:

Kolačići (cookies)

Svrha prikupljanja ovih podataka je poboljšanje značajki internetskih stranica, bolje korisničko iskustvo te analitika posjeta web stranici.

Primjena kolačića omogućena je samo u slučaju ako ste za takvu aktivnost dali Vašu privolu odabirom odgovarajuće opcije u postavkama forme za upravljanje kolačićima.

Prikupljanje osobnih podataka putem tehničkih cookiesa jest uvjet nužan za pristup web stranicama. Ako ispitanik ne pristane na prikupljanje takve vrste osobnih podataka, može biti onemogućeno funkcioniranje određenih značajki ili će doći do njihovog drugačijeg rada i izgleda u vašem pregledniku.

Za više obavijesti o kolačićima upućujemo Vas na našu obavijest o kolačićima.

2. Podaci koji se prikupljaju prilikom slanja poziva na ponudu i rezervacija:

- ime i prezime, poštanska adresa, e-mail adresa i broj telefon

Svrha prikupljanja navedenih osobnih podataka je informiranje klijenta o cijeni i drugim detaljima ponude za pružanje usluga NAS SAILING CENTER i omogućavanje predbilježbi istih usluga. Pravna osnova obrade je nužnost obrade osobnih podataka radi poduzimanja radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.

3. Podaci koji se prikupljaju temeljem privole:

- ime, prezime, e-mail adresa i drugi osobni podaci koje sam korisnik upiše u polje „poruka“.

Svrha obrade navedenih osobnih podataka je omogućavanje potencijalnim klijentima i drugim posjetiteljima web stranice da njenim putem stupe u kontakt sa NAS SAILING CENTER i postave upite vezane uz djelatnost, kao i slanje newslettera i drugih oblika informativno-promotivnih obavijesti. Svojevoljnim i dobrovoljnim upisom svojih osobnih podataka i označavanjem polja „Suglasan sam s obradom osobnih podataka koje sam naveo u upitu u skladu s Pravilima privatnosti“, izražavate suglasnost s obradom osobnih podataka u skladu s odredbama ove točke dajete jasnu privolu Voditelju Obrade za obradu Vaših osobnih podataka. U svakom trenutku imate pravo na povlačenje privole za obradu osobnih podataka.

Povlačenjem ili opozivanjem privole za obradu osobnih podataka radi upućivanja odgovora na upite Vaši osobni podaci se više neće koristiti u tu svrhu, međutim povlačenje ili opozivanje iste ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije njena povlačenja.

Ukoliko prilikom ili po rješavanju Vašeg upita stupite u ugovorni ili predugovorni odnos s voditeljem obrade, Vaši će se podaci dalje obrađivati kao nužni za izvršenje ugovora.

4. Osobni podaci koji se prikupljaju radi prijave u e-Crew sustav:

- ime i prezime, prebivalište, spol, državljanstvo i drugi osobni podaci propisani zakonom o pružanju usluga u turizmu i pripadajućim podzakonskim propisima te obrascem utemeljenom na zakonu

Svrha obrade osobnih podataka je prijava klijenata u e-Crew sustav Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Pravna osnova za obradu osobnih podataka iz ove točke jest zakonska obveza.

Način obrade osobnih podataka:

Osobni podaci obrađuju se u elektronskom obliku i pohranjuju na elektronskom mediju uz primjenu svih pravnih, organizacijskih i tehničkih mjera zaštite podataka od strane NAS SAILING CENTER.

Osobni podaci zaštićeni su od neovlaštenog pristupa najmanje korištenjem antivirusa i firewalla.

Primatelji/kategorije primatelja osobnih podataka:

Podaci se ustupaju po potrebi vanjskim izvršiteljima obrade temeljem ugovora o obradi osobnih podataka sklopljenog sa Voditeljem Obrade, kao što je primjerice vanjsko računovodstvo.

Primatelj osobnih podataka koji se prikupljaju radi prijave u e-Crew sustav je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Razdoblje pohrane osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju:

Podaci koji se obrađuju radi sklapanja i izvršenja ugovora s ispitanicima koji zahtijevaju ponudu za buduće pružane usluge ili predbilježbu radi osiguranja svog termina za pružanje usluga od strane NAS SAILING CENTER se čuvaju do isteka zastarnog roka za predugovornu odgovornost, odnosno pet godina i tri mjeseca od isteka godine u kojoj se ispitanik obratio svojim zahtjevom NAS SAILING CENTER.

Podaci prikupljeni putem upita na web stranici se pohranjuju na razdoblje od pet godina i tri mjeseca od isteka godine u kojoj se odvila posljednja komunikacija vezana za upit temeljem Vaše izričite privole ili do povlačenja privole. Po povlačenju privole Vaši se podaci brišu, ali NAS SAILING CENTER više neće biti u mogućnosti obrađivati Vaš upit i slati Vam obavijesti informativno-promotivne naravi.

Podaci prikupljeni temeljem zakonske obveze se obrađuju do uspješnog izvršenja prijave u e-Crew sustav Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, protekom čega ostaju na raspolaganju Voditelju obrade do njihova brisanja iz sustava od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Prava u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka:

U svakom trenutku zajamčena su Vam sljedeća prava:

  • Pravo na pristup osobnim podacima - Vaše je pravo od Voditelja Obrade dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu.
  • Pravo na ispravak - imate pravo zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se na Vas odnose.
  • Pravo na brisanje - imate pravo od Voditelja Obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose pod određenim uvjetima, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom.
  • Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka - imate pravo od Voditelja Obrade ishoditi ograničenje obrade koje se na Vas odnose pod određenim uvjetima.
  • Pravo na ulaganje prigovora na obradu - imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka
  • Pravo na prenosivost podataka - imate pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem.
  • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR - 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.

Sva navedena prava u bilo kojem trenutku možete ostvariti pisanim putem na adresu ABRIVA d.o.o. navedenu u rubrici Voditelj obrade.