NAS SAILING CENTER
51521 Punat, Krk
Obala 21
M. +385 98 18 66 798
HrvatskiEnglishGerman

Voditelj barke kategorije C

Tečaj: Voditelj barke kategorija C do 30 BRT s sodelovanjem pomorskega učitelišča Adria Liber (Rijeka)

Trajanje: 4 danaKontakt

Teoretski del tečaja:
Partner: Adria Libar, Rijeka
Trajanje: 3 dni
Praktični del tečaja:
NAS SAILING CENTER, Punat
Trajanje: 1 dan
Organizirano opravljanje izpita na Lučkoj kapetaniji.

Cena tečaja Voditelj barke kategorije C

  • 505.00 € teorija + praktični del + takse
  • 135.38 € opravljanje izpita na Lučki kapetaniji
  • zdravniški pregled (ni vključen v ceno, je pa obvezen)

S potrdilom voditelja barke kategorije C lahko upravljate z vsemi barkami in jahtami do 30 bruto ton (tudi v gospodarske namene). Potrdilo velja za dobo petih let. Obnavlja se z veljavnim zdravstvenim potrdilom o zdravstvenih sposobnostih člana posadke pomorske barke, ki ga izda pooblaščeni zdravnik.
Tečaj vsebuje sledeče vsebine:

  • Pomorska plovba (navigacija)
  • Motoristika in zaščitne mere
  • Pomorstvo, meteorologija, predpisi in nudenje prve pomoči
  • Manevriranje barke in izogibanjem trčenju na morju
  • Pomorska radijotelefonska služba
  • Varnost na morju

Tečaj - cena

Tečaj
Trajanje
Tečaj
Tečaj voditelj barke C kat.
4 dni

Po uspešno opravljenem tečaju in izpitu na Lučkoj kapetaniji bo Ministrstvo za pomorstvo, promet in infrastrukturo Republike Hrvaške kandidatu izdalo potrdilo o usposobljenosti za Voditelja barke kategorija C.