NAS SAILING CENTER
51521 Punat, Krk
Obala 21
M. +385 98 18 66 798
HrvatskiEnglishGerman

Pravila o zasebnosti

V skladu z zahtevami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) in Zakona o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov, ABRIVA d. o. o. (v nadaljevanju: NAS SAILING CENTER ali Upravljavec) spoštuje in upošteva zasebnost vsakega obiskovalca naših spletnih strani ter v nadaljevanju teh pravil o zasebnosti zagotavlja vse informacije o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov.

Ta Pravila o zasebnosti se nanašajo na podatke, ki se zbirajo z uporabo spletne strani https://nas.com.hr/sl-SI, in na nekatere druge dejavnosti obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja Upravljavec.

Upravljavec osebnih podatkov:
ABRIVA d. o. o., Braće Bonjac 9, Reka, številka za DDV (OIB): 42122347939 Tel.: +385 98 18 66 798

Osebni podatki, ki jih Upravljavec zbira in obdela, namen in pravna podlaga obdelave, zakoniti interes Upravljavca:

1. Podatki, ki se zbirajo ob vstopu na spletno stran:

Piškotki (cookies)

Namen zbiranja teh podatkov je izboljšanje značilnosti spletnih strani, boljša uporabniška izkušnja in analiza obiska spletne strani.

Uporaba piškotkov je omogočena le v primeru, če ste za takšno dejavnost dali svojo privolitev z izbiro ustrezne možnosti v nastavitvah oblike za upravljanje piškotkov.

Zbiranje osebnih podatkov s tehničnimi piškotki je pogoj, nujen za dostop do spletnih strani. Če se posameznik ne strinja z zbiranjem takšne vrste osebnih podatkov, lahko onemogoči delovanje določenih značilnosti ali bo prišlo do njihovega drugačnega delovanja in videza v Vašem brskalniku.

Za več informacij o piškotkih Vas usmerjamo na naše obvestilo o piškotkih.

2. Podatki, ki se zbirajo ob pošiljanju zahtevka za ponudbo in rezervaciji:

- ime in priimek, naslov, naslov e-pošte in telefonska številka

Namen zbiranja navedenih osebnih podatkov je obveščanje stranke o ceni in drugih podrobnostih ponudbe za sprožanje storitev NAS SAILING CENTER in omogočanje rezervacije teh storitev. Pravna podlaga obdelave je nujnost obdelave osebnih podatkov zaradi ukrepanja na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe.

3. Podatki, ki se zbirajo na podlagi privolitve:

- ime, priimek, naslov e-pošte in drugi osebni podatki, ki jih uporabnik vpiše v polje »sporočilo«.

Namen obdelave navedenih osebnih podatkov je omogočiti potencialnim strankam in drugim obiskovalcem spletne strani, da prek le-te stopijo v stik z NAS SAILING CENTER in postavijo vprašanje o dejavnosti, prav tako tudi pošiljanje novic in drugih oblika informativno-promocijskih obvestil. S prostovoljnim vnašanjem vaših osebnih podatkov in z označitvijo polja »Strinjam se z obdelavo osebnih podatkov, ki sem jih navedel v vprašanju, v skladu s Pravili o zasebnosti«, izrecno soglašate z obdelavo osebnih podatkov, v skladu z določili te točke, daste jasno privolitev Upravljavcu za obdelavo Vaših osebnih podatkov. Kadar koli imate pravico do umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

Z umikom ali preklicem privolitve za obdelavo osebnih podatkov zaradi nakazovanja odgovora na vprašanja se Vaši osebni podatki ne bodo uporabljali več v ta namen, umik ali preklic le-te pa ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je temeljila na privolitvi pred umikom le-te.

Če med ali po reševanju Vašega vprašanja vstopite v pogodbeno ali predpogodbeno razmerje z Upravljavcem, bodo Vaši podatki nadalje obdelani kot nujni za izvršitev pogodbe.

4. Osebni podatki, ki se zbirajo zaradi prijave v sistem e-Crew:

- ime in priimek, prebivališče, spol, državljanstvo in drugi osebni podatki, predpisani z zakonom o sprožanju storitev v turizmu in pripadajočimi podzakonskimi predpisi ter obrazcem na podlagi zakona

Namen obdelave osebnih podatkov je prijava stranke v sistem e-Crew Ministrstva za morje, promet in infrastrukturo. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov iz te točke je zakonska obveznost.

Način obdelave osebnih podatkov:

Osebni podatki se obdelujejo v elektronski obliki in se hranijo v elektronski medij z uporabo vseh pravnih, organizacijskih in tehničnih ukrepov varstva podatkov s strani NAS SAILING CENTER.

Osebni podatki so zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom vsaj z uporabo protivirusnih programov in zaščitnih zidov.

Prejemniki/kategorije prejemnikov osebnih podatkov:

Podatki se po potrebi posredujejo zunanjim obdelovalcem podatkov na podlagi pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, sklenjene z Upravljavcem, kot je na primer zunanje računovodstvo.

Prejemnik osebnih podatkov, ki se zbirajo zaradi prijave v sistem e-Crew, je Ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo.

Obdobje hrambe zbranih in obdelanih osebnih podatkov:

Podatki, ki se obdelujejo zaradi sklenitve in izvršitve pogodbe s posamezniki, ki zahtevajo ponudbo za prihodnje sprožanje storitev ali rezervacijo zaradi zagotovitve svojega termina za sprožanje storitev s strani NAS SAILING CENTER, se hranijo do izteka zastaralnega roka za predpogodbeno odgovornost oziroma pet let in tri mesece po izteku leta, v katerem se je posameznik obrnil s svojo zahtevo na NAS SAILING CENTER.

Podatki, zbrani z vprašanji na spletni strani, se hranijo v obdobju pet let in tri mesece od izteka leta, v katerem se je odvila zadnja komunikacija, povezana z vprašanjem na podlagi Vaše izrecne privolitve ali do umika privolitve. Po umiku privolitve se Vaši podatki izbrišejo, vendar NAS SAILING CENTER ne bo več v zmožnosti obdelati Vaše vprašanje in Vam pošiljati obvestila informativno-promocijske narave.

Podatki, zbrani na podlagi zakonskih obveznosti, se obdelujejo do uspešne izvršitve prijave v sistem e-Crew Ministrstva za morje, promet in infrastrukturo, po poteku pa ostanejo na razpolago Upravljavcu do izbrisa le-teh iz sistema s strani Ministrstva za morje, promet in infrastrukturo.

Pravice, glede na zbiranje in obdelavo osebnih podatkov:

Vedno so Vam zagotovljene naslednje pravice:

  • Pravica do dostopa do osebnih podatkov – Vaša pravica je, da dobite potrdilo od Upravljavca, ali se Vaši osebni podatki obdelujejo, informacije o namenu obdelave, kategorijah podatkov, ki se obdelujejo, prejemnikih, času hrambe in o obstoju pravice, da zahtevate popravek, izbris, omejitev obdelave ali pritožbo na obdelavo.
  • Pravica do popravka – pravico imate zahtevati popravek netočnih podatkov ali dopolnitev nepopolnih podatkov, ki se nanašajo na Vas.
  • Pravica do izbrisa – pravico imate doseči, da Upravljavec izbriše osebne podatke, ki se nanašajo na Vas, pod določenimi pogoji, rezen, če hramba le-teh ni predpisana z zakonom.
  • Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov – pravico imate doseči, da Upravljavec omeji obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na Vas, pod določenimi pogoji.
  • Pravica do vložitve pritožbe na obdelavo – pravico imate vložiti pritožbo na obdelavo svojih osebnih podatkov.
  • Pravica do prenosljivosti podatkov – pravico imate prenesti svoje osebne podatke drugemu Upravljavcu, če pa je tehnično izvedljivo, bo prenos izveden z avtomatiziranimi sredstvi.
  • • Pravica do vložitve pritožbe nadzornem organu: Agencija za varstvo osebnih podatkov, Martićeva ulica 14, HR-10000 Zagreb, Tel.: 00385 (0)1 4609-000, Fax: 00385 (0)1 4609-099, E-pošta: azop@azop.hr, spletna stran: www.azop.hr.

Vse navedene pravice lahko kadar koli uresničite pisno na naslov ABRIVA d. o. o., naveden v rubriki Upravljavec.